Välj en sida

POSITIV HUNDTRÄNING ONLINE KÖPVILLKOR

 
Personuppgifter

Du kan läsa den fullständiga policyn här: POLICY

Du godkänner dessa genom att klicka att du godkänner köpvillkoren.

 

Ångerrätt – enligt konsumentverkets lag om distansavtal

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du genomförde köpet.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande via e-post om ditt beslut att frånträda avtalet.  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt e-postmeddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. KONTAKT

 

Återbetalning

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar
vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta
dig något. Om kommande månads betalning redan dragits ges ingen återbetalning.

Avhopp

Du kan hoppa av våra kurser när som helst, men rättigheter till allt material försvinner i och med detta. Om du betalar månadsvis kommer inga framtida betalningar dras. Har du betalat för hela året men väljer att hoppa av kommer ingen återbetalning ske för de månader som återstår efter ditt avhopp. Avhopp meddelas via e-post och du går ur avtalet från och med den dag du meddelar oss. KONTAKT

Rättigheter
  • Positivhundtränig äger allt video och skriftligt material på plattformen. Inget av detta får laddas ner eller återanvändas.
  • Nedladdningsbara material får ej ändras eller vidarebefodras.
  • Inloggningmaterial får ej delas!